Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy II.

Dátum semináru: 18.06.2024 - 19.06.2024

Dátum semináru: 21.11.2024 - 22.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 600 € bez DPH

Školitel

Ing. Peter Andrišin

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Kurz je nadstavbou trojdňového školenia Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I. Absolventi majú priestor na doplnenie a rozšírenie svojich vedomostí z oblasti finančného riadenia, finančnej analýzy manažmentu rizík. Lektor sa zameriava na praktické detaily v kontexte celku, podložené teóriou. Usiluje sa vážne veci prezentovať nevážne. Každý modul lektor začína reálnym príbehom, na ktorom spolu s účastníkmi analyzujú príčinu, hľadajú optimálne riešenie a porovnávajú s už známym výsledkom. Tieto kroky sa opierajú o známu teóriu, prípadne o realitu odporujúcej dovtedajším znalostiam účastníkov. Školenie je ukončené testom, ktorý preverí získané skúsenosti a ktorý je predpokladom na získanie profesionálneho certifikátu.
Školenie je určené absolventom kurzu Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I., (súčasným a budúcim finančným riaditeľom, finančným manažérom, finančným controllerom a všetkým tým, ktorí si chcú rozšíriť znalosti v oblasti riadenia podnikov).

DOPLNKY RIADENIA Z HĽADISKA FINANCIÍ („každá reťaz je taká silná, aký je silný jej najslabší článok“)

 • Analýza slabých miest (bottleneck)
 • SWOT analýza
 • TRILEMA
 • SIPOC a procesná mapa
 • Postavenie manažéra v podniku z hľadiska financií (výborná investícia, pomer cena – výkon, neefektívny náklad)

MANAŽMENT RIZÍK („nulové riziko neexistuje, ale nie je dôvod obávať sa udalostí, ktoré možno iba nastanú“)

 • Firemná stratégia riadenia rizík (nielen pri pohľadávkach)
 • Identifikácia rizík a stanovenie ich závažnosti
 • Rozbor príčin, analýza dôsledkov a ich zvládanie
 • Manažment riadenia rizík a návrh opatrení: zodpovednosť, zdroje
 • Monitorovanie rizík v podnikových procesoch

MOTIVÁCIA („s lyžičkou medu dosiahnem viac ako sudom žlče“)

 • Správne pomenovanie, význam motivácie (a jej vyjadrenie v peniazoch)
 • Teória motivácie a motivačný proces (bez peňazí neznamená zadarmo)
 • Manažérska stratégia zvyšovania motivácie
 • Klasifikácia, vytvorenie a riadenie pracovných skupín a vedenie jednotlivcov
 • Odpor voči zmenám, komunikácia a vyjednávanie (na modul nadväzuje vyjednávanie nákupcov)
Školenie je určené absolventom kurzu Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I., (súčasným a budúcim finančným riaditeľom, finančným manažérom, finančným controllerom a všetkým tým, ktorí si chcú rozšíriť znalosti v oblasti riadenia podnikov).