Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 2022

Dátum semináru: 11.01.2024 - 11.01.2024

Dátum semináru: 08.02.2024 - 08.02.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Peter Gallovič

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Pôvodcovia a držitelia odpadov zo zákona povinní uzavrieť evidenciu o nakladaní s odpadmi a podať ohlásenie o jeho vzniku a nakladaní s ním. Ponúkame vám praktické školenie zamerané na evidenciu odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 2022. Kurz je doplnený o zmeny v zákone o odpadoch platné pre rok 2023.
Seminár je určený záujemcom o problematiku, ktorí vo výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, a firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov. Je vhodný tiež pre obce a mestá.
Seminár je určený záujemcom o problematiku, ktorí vo výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, a firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov. Je vhodný tiež pre obce a mestá.