ENVIRO konferencia 2023 – Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie – 10. ročník

Dátum semináru: 10.10.2023 - 10.10.2023

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: BOZPEnvironmentalistika od 189 € bez DPH

Školitel

Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak, Ing. Tatiana Herchlová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Prinášame Vám 10. ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti: zákona o odpadoch, posudzovania vplyvov na životné prostredie, novely vodného zákona a zákona o ovzduší. Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.
Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

8:10 – Otvorenie virtuálnej miestnosti – otestovanie pripojenia s účastníkmi online konferencie

8:30 – Začiatok konferencie

8:30 – 10:00 | Vodný zákon – pripravované zmeny

10:00 – 10:15 | BLOK otázok a odpovedí – Ing. Tatiana Herchlová

10:15 – 10:30 | Prestávka

10:30 – 12:15 | Právne predpisy v odpadovom hospodárstve – platné a pripravované zmeny

12:15 – 12:30 | BLOK otázok a odpovedí – Ing. Peter Gallovič

12:30 – 13:00 | Prestávka

13:00 – 14:15 | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA

14:15 – 14:30 | BLOK otázok a odpovedí – Ing. Milan Luciak

14:30 – 15:45 | Problematika ochrany ovzdušia – pripravované zmeny v právnej úprave ochrany ovzdušia

15:45 – 16:00 | BLOK otázok a odpovedí – Ing. Ľubomír Žiak

16:00 | Ukončenie online konferencie

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.