Employer Branding Academy

Dátum semináru: 30.05.2024 - 20.06.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: PersonalistikaRiadenie od 1400 € bez DPH

Školitel

Daniel Bradáč

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Daniel Bradáč Vás prevedie celou témou employer brandingu, postupom jeho správneho budovania a jeho vplyvu na firemnú kultúru. Účastníci dostanú komplexný prehľad od vysvetlenia základných pojmov a cieľov až po implementáciu employer brandingu v organizácii.
HR riaditeľom a manažéromMarketingovým manažérom a špecialistomManažérom a špecialistom komunikácie

1.deň – 30.5.2024

Vysvetlenie pojmov, postup, význam a vplyv firemnej kultúry na biznis a organizáciu

  • Vysvetliť základné pojmy a ciele
  • Objasniť celkový postup pri budovaní značky zamestnávateľa a jeho vplyvu na firemnú kultúru

2.deň – 6.6.2024

Práca s dátami

  • Osvojiť si postupy získavaní dát v organizácii a ich vyhodnotenie
  • Postup vedenia rozhovorov a workshopov v organizácii
  • Interný prieskum

3. deň – 13.6.2024

Definovanie EVP, komunikácia a implementácia

  • Ako definovať Brand Proposition
  • Ako implementovať Employer Branding do organizácie

4. deň – 20.6.2024

Praktická a interaktívna časť

  • Best practice úspešných employer branding kampaní

Program umožňuje účastníkom interaktívne klásť otázky, riešiť zadanie a konzultovať s lektorom.

HR riaditeľom a manažéromMarketingovým manažérom a špecialistomManažérom a špecialistom komunikácie