Dohovor CMR

Dátum semináru: 11.10.2023 - 11.10.2023

Dátum semináru: 05.12.2023 - 05.12.2023

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Clo a logistika

Kategória: CloLogistika od 220 € bez DPH

Školitel

Milan Čech

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave CMR rieši vzťahy a zodpovednosti medzi odosielateľom, príjemcom a prepravcom (špedíciou). Jeho detailná znalosť je alfou a omegou v dopravnom a prepravnom biznise. Získajte nové poznatky a riešenia v organizácií, plánovaní a riadení tovarových tokov počnúc nákupom a končiac splnením požiadaviek zákazníkov. Zvládnutie plánovania sa stane vašou významnou konkurenčnou výhodou a kľúčom k úspechu firmy.
stredný manažment a špecialistom nákupu, predaja a logistiky. Našimi klientami sú výrobné aj obchodné spoločnosti, ale tiež verejný sektor, ktorý využíva skladové zásoby.
  • Kedy platí Dohovor CMR.
  • Výnimky z Dohovoru CMR.
  • Názvoslovie.
  • Ako správne čítať a vyplňovať nákladný list CMR.
  • Poistenie dopravcu, prepravcu, špeditéra, zasielateľa, tovaru.
  • Diskusia.
stredný manažment a špecialistom nákupu, predaja a logistiky. Našimi klientami sú výrobné aj obchodné spoločnosti, ale tiež verejný sektor, ktorý využíva skladové zásoby.