Daňová akadémia: Špecialista medzinárodného zdaňovania

Dátum semináru: 30.10.2023 - 31.10.2023

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Medzinárodné zdaňovanie od 600 € bez DPH

Školitel

Ing. Milan Kúdela

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

2-dňový intenzívny certifikovaný kurz je venovaný problematike medzinárodného zdaňovania. Školenie sa zameriava na problematiku transferového oceňovania, stálych prevádzkarní, licencií, dividend. Rovnako zasahuje tému DzP FO v medzinárodnom zdaňovaní. Všetky témy sú podané zrozumiteľnou formou a prezentované prostredníctvom konkrétnych praktických príkladov. V závere kurzu absolvujete záverečný test. Po jeho úspešnom zvládnutí vám vydáme certifikát daňovej akadémie: Špecialista DzP. Účastníkom zaručujeme individuálny prístup kvalitného lektora. Kurz je súčasťou daňovej akadémie spoločnosti Verlag Dashöfer.
Vzdelávací program je určený ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, ktorí: chcú patriť medzi špičky vo svojom obore, chcú odborne rásť, chcú potvrdiť úroveň svojich vedomostí a získať certifikát daňovej akadémie.
  • Určenie daňového domicilu.
  • Transferové oceňovanie (základné princípy ,najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
  • Stála prevádzkareň a organizačná zložka (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
  • Priradenie nákladov v ponímaní medzinárodného zdaňovania
  • Licencie, sublicencie, know-how rozdiely a zdaňovanie.
  • Definícia konečného užívateľa.
  • Dividendy.
  • FO v medzinárodnom zdaňovaní (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
Vzdelávací program je určený ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, ktorí: chcú patriť medzi špičky vo svojom obore, chcú odborne rásť, chcú potvrdiť úroveň svojich vedomostí a získať certifikát daňovej akadémie.