Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Dátum semináru: 24.05.2024 - 24.05.2024

Dátum semináru: 26.09.2024 - 26.09.2024

Dátum semináru: 06.11.2024 - 06.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správa od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Hedviga Vadinová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Zorientujte sa v zložitej problematike daní neziskových účtovných jednotiek. Pripravili sme pre vás školenie plné praktických príkladov. Aké sú vaše povinnosti a aké sú najčastejšie chyby v praxi?
pre všetkých záujemcov
 • Legislatívna úprava neziskových účtovných jednotiek a ich rozdelenie pre daňové účely
 • Povinnosť, alebo nie povinnosť podania daňového priznania dane z príjmov právnických osôb a lehoty všeobecne a tiež pri jednotlivých typoch neziskových účtovných jednotiek – ako sa v tom vyznať. Aké sú ďalšia následné povinnosti vyplývajúce z hmotnoprávnych predpisov.
 • Ako odlíšiť zdaňovanú a nezdaňovanú činnosť NUJ právne a ako to správne zachytiť účtovne. Akú analytiku potrebujeme, aby sme vedeli správne urobiť transformáciu výsledku hospodárenia NUJ na základ dane pre daňové účely a správne podať alebo nepodať daňové priznanie. Aké náklady viem uplatniť k zdaňovaným príjmom? Ako vylúčiť náklady k oslobodeným príjmom.
 • Štruktúra a princíp posudzovania príjmov neziskovej účtovnej jednotky. Ktoré príjmy patria k hlavnej činnosti, ktoré musím zdaniť a pre ktoré potrebujem dokonca živnosť, prípadne sa registrovať pre DPH.
 • Ako podnikať v NUJ a byť platcom DPH. Dá sa to?
 • Ako zdaním príjmy z predaja majetku NUJ? Čo dám do výdavkov, ak podnikám, a ak nepodnikám s týmto majetkom?
 • Asignácia dane, podmienky priznania. Ako preukázať správnosť a odôvodnenosť ich použitia? Najčastejšie chyby v praxi z pohľadu audítora. Ako si pripraviť podklady na audit, prípadne kontrolu použitia týchto poukázaných prostriedkov? Môžem požiť finančné prostriedky z asignácie dane prostredníctvom tretej osoby?
 • Charitatívna reklama. Čo to je? Ako ju prakticky využiť v praxi. Kedy a akú sumu a v akom období môžem oslobodiť od zdanenia? Za akých podmienok?
 • Mikrodaňovník a NUJ. Je táto kombinácia možná?
 • Prezentácia a uloženie účtovnej závierky, výročnej správy a daňového priznania. Ako to mám urobiť správne a ešte aj v súlade s platnou legislatívou?
 • Praktický príklad zúčtovania a zostavenia daňového priznania neziskovej účtovnej jednotky.
pre všetkých záujemcov