Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Dátum semináru: 07.11.2023 - 07.11.2023

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ManažmentRiadenie od 260 € bez DPH

Školitel

Ján Maxim

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s funkciou Compliance a s rizikami, ktoré vyplývajú z neznalosti compliance princípov. Popísať systém kontrol a informačných povinností, vysvetliť ich na príkladoch vrátane jednotlivých rizík, odpovedať prípadné otázky. Počas školenia sa účastníci zoznámia s princípmi opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (AML), povinnosťou zisťovanie a registrácia skutočných vlastníkov obchodných spoločností a ďalších subjektov a s pripravovanou legislatívou.
Zamestnancov finančných a iných inštitúcií, pre finančných sprostredkovateľov

Compliance riziká:

 • Čo je to Compliance?
 • Úloha a právomoc Compliance
 • Druhy Compliance rizík, kontrola povinností
 • Informačná povinnosť voči štatutárnym orgánom a orgánom dohľadu

Compliance program detailne:

 • Najlepšie odporučenia z praxe pri jeho zavádzaní
 • Interné školenie zamestnancov
 • Systém interných smerníc – nastavenie, aktualizácia, zdroje informácií o zmene legislatívy

Finančná etiketa – mlčanlivosť, ochrana osobných údajov, stret záujmov:

 • Dôsledky porušenia mlčanlivosti
 • Ako sa brániť porušeniu mlčanlivosti
 • Ochrana osobných údajov
 • Typy stretu záujmov, v čom je ich nebezpečenstvo

Compliance a trestná zodpovednosť:

 • Problematika whistleblowingu
 • trestná zodpovednosť právnických osôb
 • Vyviazanie z trestnej zodpovednosti
 • Interné podvody, identifikácia, prevencia

Opatrenia proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML):

 • Zoznámenie s legislatívou
 • Prijaté opatrenia, dôvody, zásady
 • Spôsob identifikácie a hlavné znaky podozrivých obchodov
 • Hlásenia, povinnosť mlčanlivosti
 • Identifikácia skutočných h vlastníkov
 • Povinnosť registrácie skutočných vlastníkov v registi
   Zamestnancov finančných a iných inštitúcií, pre finančných sprostredkovateľov