BOZP konferencia 2023 a zmeny od 1.1.2024 – Legislatívne požiadavky a prax – 8. ročník

Dátum semináru: 23.11.2023 - 23.11.2023

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: BOZP od 149 € bez DPH

Školitel

Ing. Stanislav Krajňák PhD., Peter Hollý, MUDr. Ľudmila Ondrejková MPH

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

7.ročník odbornej obľúbenej BOZP konferencie - Nové legislatívne povinnosti, požiadavky a prax. Online konferencia nabitá aktuálnymi informáciami: Dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP po 1.1.2023. Prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov z pohľadu bezpečnostného technika. Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce? Čo musíte preukázať a zdokladovať? Aké smernice Vám nesmú chýbať? Nevynecháme sankcie a nároky z pracovných úrazov z pohľadu právnika - riešenie sporových skutočností. Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR - nové legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia pri práci. Do detailov vedené prednášky, skúsenosti, príklady z praxe a odporúčania lektorov. Prinášame Vám odporúčania 4 odborníkov.
Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

8:30 | Začiatok konferencie

8:30 – 9:00 | Prehľad aktuálnych a pripravovaných zmien v legislatíve BOZP od 1.1.2024

9:00 – 9:45 | Skúsenosti inšpekcie práce so šetrením pracovných úrazov – príklady, chyby

9:45 – 10:00 | BLOK otázok a odpovedí

10:00 – 10:15 | Prestávka

10:15 – 11:45 | Pracovný úraz a OOPP – legislatívny rámec, evidencia, dokumentácia, smernice, povinnosti

11:45 – 12:15 | Správny výber OOPP, význam piktogramov vo vzťahu k norme, použitie a údržba

12:15 – 12:30 | BLOK otázok a odpovedí

12:30 – 13:00 Prestávka

13:00 – 14:00 | Ochrana zdravia pri práci, povinnosti zamestnávateľov – pripravované legislatívne úpravy v roku 2024

14:00 – 14:15 | BLOK otázok a odpovedí

14:15 | Ukončenie konferencie

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.