Bankovníctvo – seminár v anglickom jazyku (The Language of Banking)

Dátum semináru: 17.09.2024 - 17.09.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Právo od 190 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zuzana Hložová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa rozličných bankových služieb. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú - vzťah veriteľ a dlžník, omeškanie dlžníka, výzva na zaplatenie, zmluva o pôžičke a jej náležitosti. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.
  • Úvod do bankových služieb; základná slovná zásoba + vysvetlenie pojmov
  • Vzťah veriteľ a dlžník, omeškanie dlžníka; základná slovná zásoba
  • Výzva na zaplatenie; užitočné frázy a príklady z praxe
  • Zmluva o pôžičke a jej náležitosti
  • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.