Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

Dátum semináru: 08.08.2024 - 08.08.2024

Dátum semináru: 25.11.2024 - 25.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: BOZPRiadenieLegislatíva zákony od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Poznáte vaše povinnosti GDPR pre oblasť BOZP? Získajte kompletný prierez právnymi predpismi podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vás ako osoby zodpovednej za BOZP dotýkajú. Počas školenia vás oboznámime s vašimi povinnosťami. Dozviete sa tiež, v akom rozsahu viesť dokumentáciu GDPR pri BOZP. Každí účastník školenia obdrží potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom.
osobám povereným za oblasť BOZP v podniku, personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom, všetkým záujemcom o problematiku
 • Oblasť BOZP a povinnosti GDPR
 • Základné pojmy podľa GDPR pre BOZP
 • Právne základy spracúvania osobných údajov pri BOZP
 • Základné zásady spracúvania osobných údajov
 • Súhlas so spracúvaním údajov pri BOZP
 • Povinnosti pri informovaní zamestnancov a zákazníkov pri BOZP
 • Práva zamestnancov a zákazníkov a povinné poučenie
 • BOZP dodávateľ ako sprostredkovateľ alebo spoločný prevádzkovateľ?
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Bezpečnostné opatrenia pre oblasť BOZP
 • Kto musí byť poverená osoba a vyhotovenie záznamu
 • Vedenie a rozsah dokumentácie GDPR pri BOZP
 • Diskusia
osobám povereným za oblasť BOZP v podniku, personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom, všetkým záujemcom o problematiku