Ako vypracovať interné predpisy pre neziskovú účtovnú jednotku

Dátum semináru: 08.07.2024 - 08.07.2024

Dátum semináru: 04.10.2024 - 04.10.2024

Dátum semináru: 13.12.2024 - 13.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správa od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Hedviga Vadinová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie ponúka podrobné postupy účtovania vrátane konkrétnych účtovných prípadov pre neziskové účtovné jednotky. Súčasťou seminára je aj praktický návod na vytvorenie interných smerníc vo vašej neziskovej účtovnej jednotke. Zodpovedanie vašich otázok a návrhy riešenia pre vašu neziskovú účtovnú jednotku sú samozrejmosťou.
všetkým záujemcom o danú problematiku
  • Ktoré účtovné jednotky možno zaradiť medzi neziskové účtovné jednotky (NUJ)
  • V ktorých hmotnoprávnych predpisoch je definovaná ich podstata
  • Ktoré zákony v každodennej praxi najčastejšie používa nezisková účtovná jednotka
  • Kedy môžem účtovať v jednoduchom účtovníctve a kedy v podvojnom účtovníctve. Je to závislé od typu NUJ? Ktorá sústava účtovníctva je pre mňa výhodnejšia? Kedy a ako môžem svoje rozhodnutie zmeniť a prejsť na účtovanie v inej sústave účtovníctva?
  • Obligatórne a fakultatívne a interné smernice požadované legislatívou a každodennou praxou neziskovej účtovnej jednotky rôzneho druhu (systém vedenia účtovníctva, účtovný rozvrh, oceňovanie spôsoby používané v účtovnej jednotke deň uskutočnenia účtovného prípadu, majetok a mnohé iné interné smernice).
všetkým záujemcom o danú problematiku