Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

Dátum semináru: 21.06.2024 - 21.06.2024

Dátum semináru: 30.09.2024 - 30.09.2024

Dátum semináru: 08.11.2024 - 08.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Lucia Sabová Danková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku.
personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom
  • Inšpekcia práce na Slovensku
  • Právomoci a povinnosti inšpektorov práce
  • Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s kontrolou z inšpektorátu práce
  • Priebeh kontroly z inšpektorátu práce u zamestnávateľa
  • Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole z inšpektorátu práce
  • Záznam a protokol o výsledku inšpekcie, opatrenia na odstránenie nedostatkov
  • Sankcie
  • Diskusia
personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom