Ako rozbehnúť StartUp

Dátum semináru: 04.03.2024 - 05.03.2024

Dátum semináru: 14.08.2024 - 15.08.2024

Dátum semináru: 06.11.2024 - 07.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoVerejné obstarávanie-uchádzač od 390 € bez DPH

Školitel

Ing. Peter Andrišin

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Intenzívny kurz, ktorý vám poskytne kľúčové znalosti a nástroje na začatie a riadenie vlastného start-upu. S viac ako desiatimi modulmi, vrátane výberu nápadu, financovania, marketingu a krízového manažmentu, budete pripravení na výzvy a príležitosti podnikania. Školenie zahŕňa praktické cvičenia, analýzu prípadov úspechu a konzultácie s odborníkom, čo vám pomôže vyvinúť svoj podnikateľský potenciál. Nezmeškajte príležitosť a posuniete svoj start-up na ďalší level!
všetkým záujemcom o danú problematiku

Modul 1: Úvod do sveta start-upov

1.1 Definícia start-upu

 • Čo je to start-up?
 • Ako sa líši od iných typov podnikania?

1.2 Vlastnosti úspešného start-upu

 • Inovácia a originalita
 • Skúsený tím

Modul 2: Výber nápadu

2.1 Generovanie nápadov

 • Kreatívne techniky generovania nápadov
 • Identifikácia problémov a príležitostí

2.2 Hodnotenie a výber nápadu

 • Analýza trhu a cieľovej skupiny
 • SWOT analýza (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, hrozby)

Modul 3: Príprava na spustenie

3.1 Biznis plán

 • Štruktúra a obsah biznis plánu
 • Finančný plán a rozpočet

3.2 Právne aspekty

 • Registrovanie firmy
 • Autorské práva a ochrana duševného vlastníctva

Modul 4: Financovanie

4.1 Možnosti financovania start-upu

 • Tradičné (klasické) zdroje financovania
 • Alternatívne zdroje financovania

4.2 Príprava na investície

 • Pitching a prezentácie pre investorov
 • Hodnotenie hodnoty podniku

Modul 5: Marketing a PR

5.1 Rozvoj marketingovej stratégie

 • Identifikácia cieľovej skupiny
 • Online a offline marketingové kanály

5.2 PR a budovanie značky

 • Vytváranie pozitívnej verejnej image
 • Správa vzťahov s verejnosťou

Modul 6: Technologický a organizačný rozvoj

6.1 Vývoj produktu alebo služby

 • Iteratívny vývoj a testovanie
 • Agilné metódy vývoja

6.2 Tím a riadenie

 • Budovanie a riadenie efektívneho tímu
 • Vedenie a komunikácia v start-upe

Modul 7: Riziká a krízový manažment

7.1 Identifikácia a riadenie rizík

 • Analýza možných problémov a výziev
 • Plánovanie krízového manažmentu

Modul 8: Globalizácia a budúcnosť

8.1 Globalizácia

 • Možnosti medzinárodného rozšírenia
 • Kultúrne a právne výzvy

8.2 Inovácie a budúcnosť

 • Sledovanie trendov a inovácií
 • Prispôsobenie sa meniacemu sa trhu

Modul 9: Príklady úspešných start-upov

9.1 Štúdium prípadov

 • Analýza príbehov úspechu
 • Poučenie sa z chýb

Modul 10: Workshop a konzultácie

10.1 Praktické cvičenia

 • Rozvoj nápadov
 • Vytváranie pitch prezentácií

10.2 Konzultácie s odborníkmi

 • Individuálne poradenstvo pre účastníkov
 • Feedback na biznis plány
všetkým záujemcom o danú problematiku