Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dátum semináru: 16.05.2024 - 16.05.2024

Dátum semináru: 21.10.2024 - 21.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ManažmentRiadenie od 300 € bez DPH

Školitel

Dr. Ing. Milan Oleríny

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Ako pripraviť dobrú zmluvu s projektantom na zníženie rizika investora? Ako odstrániť investičný trojuholník objednávateľ – projektant – zhotoviteľ diela a obmedziť tak nekonečné spory zmluvných strán vo veci chýb dokumentácie? Je možné pripraviť dobrú zmluvu na projektové práce aj na základe podmienok Obchodného zákonníka (OZ)? Aké zaisťovacie mechanizmy možno využiť, aby sa znížilo riziko verejného zadávateľa? Je dôležitá dohoda vo veci autorských práv a poskytnutia licencie, ak chceme zákazku rozdeliť? Ktoré prílohy by sme mali priložiť k zmluve, aby boli jednoznačne definované všetky záväzky projektanta? Kurz je vedený skúseným odborníkom na prípravu projektov investičnej výstavby, ktorý vám vysvetlí základné princípy a pravidlá na prípravu zmluvy na projektové práce v súlade s podmienkami OZ a rovnako na podmienky FIDIC, s ktorými majú projektanti u nás málo skúseností.
Seminár je určený pre pracovníkov prípravy, oddelenia ponúk, investorov, projektantov, právnikov, technikov na prípravu projektov a ich ocenenie, ktorí sa venujú príprave investičnej výstavby a chcú znížiť riziko vyplývajúce z projektovej dokumentácie s priamym dopadom na priebeh projektu.
 • Rozbor naviacprác stavebných projektov
 • Zmluva na projektové práce na základe podmienok OZ
 • Typy a formy zahraničných zmlúv na projektové práce (FIDIC WB, P&DB, HOAI)
 • Ustanovenia o Autorskom práve a ich uplatnenie v zmluve
 • Zmluva na projektové práce na základe podmienok FIDIC
 • Požiadavky na jednoznačnosť a úplnosť projektových podkladov
 • Požiadavky na Technické špecifikácie a štandardy materiálov
 • Prílohy zmluvy, ich význam, platnosť a previazanosť
 • Požiadavky na súlad zmluvy s podmienkami verejného obstarávania (VO)
 • Nástroje na zabezpečenie plnenia projektanta (poistenie, zádržné z platieb, banková zábezpeka)
 • Riziká investora v prípade nevhodnej zmluvy
 • Ako (ne)pripraviť projektové podklady
Seminár je určený pre pracovníkov prípravy, oddelenia ponúk, investorov, projektantov, právnikov, technikov na prípravu projektov a ich ocenenie, ktorí sa venujú príprave investičnej výstavby a chcú znížiť riziko vyplývajúce z projektovej dokumentácie s priamym dopadom na priebeh projektu.