Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania (predmetom školenia nie je informovať o daňových zmenách ale o možnostiach daňového plánovania)

Dátum semináru: 27.05.2024 - 27.05.2024

Dátum semináru: 16.08.2024 - 16.08.2024

Dátum semináru: 08.10.2024 - 08.10.2024

Dátum semináru: 09.12.2024 - 09.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoDPHDzPOstatné dane od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Milan Kúdela

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Seminár prebieha kombináciou prednášok a diskusií, počas ktorých Vám lektor odpovie na Vaše otázky. Aj z tohto dôvodu organizujeme naše semináre v malých skupinách (maximálne 10 ľudí). Zúčastnením sa na našich školeniach získate individuálny prístup lektora ku každému z Vás a naviac zadarmo: možnosť konzultovať s lektorom 3 otázky týkajúce sa témy školenia do 14 dní od konania seminára, položiť jednu otázku z danej témy až jeden rok od uskutočnenia seminára.
Ekonómovia, manažéri, konatelia firiem, firmy, ktoré chcú ušetriť peniaze a mať aktuálne informácie v daňovej oblasti.

Novela zákona o DPH:

 • osobitný režim uplatňovania odpočítania DPH,
 • stavebné práce a DPH,
 • zmeny pri registrácii DPH,
 • zmeny pri zdanení predaja majetku,
 • rizikové obchody z pohľadu DPH.

Novela zákona o dani z príjmov:

 • uplatnenie odpisov pri prenájme,
 • definícia normy a certifikátu,
 • zdanenie podielu na zisku.

Základy daňového modelovania:

 • legálne postupy ako ušetriť,
 • pozastavenie daňového odpisovania,
 • uplatnenie opravných položiek a rezerv,
 • nízka kapitalizácia,
 • dlhodobé záväzky a ich zdaňovanie,
 • eliminácia vzniku stálej prevádzkarne.
Ekonómovia, manažéri, konatelia firiem, firmy, ktoré chcú ušetriť peniaze a mať aktuálne informácie v daňovej oblasti.