Ochrana osobných údajov/GDPRPodnikaniePrávo a legislatíva
Publikované 13. januára 2020 zobraziť celý profil

Trápite sa s GDPR? Neviete ako vypracovať dokumenty ku GDPR alebo ich aktualizovať?

S praktickou príručkou a s kompletnými vzormi na USB to zvládnete úplne sami, rýchlo a jednoducho.

GDPR sa týka takmer každého. Či už ste firma s jedným zamestnancom alebo živnostník, ktorý zbiera len emaily zákazníkov, je potrebné splniť si povinnosti vyplývajúce z GDPR. Pokiaľ si tieto povinnosti nesplníte, príp. vaša dokumentácia ku GDPR nie je správna či aktuálna, môžete dostať pokutu až do 20 mil. €.
Od účinnosti GDPR v máji 2018 sa toho veľa zmenilo. Prax zodpovedala niektoré otázky a rozhodnutia súdov dotvorili právny rámec ochrany osobných údajov.

Kompetentné orgány vydali množstvo usmernení a stanovísk, ktoré spresňujú a vysvetľujú niektoré aplikačné problémy, prípadne dopĺňajú zákon. Aktualizovanú knihu GDPR v praxi musíte mať, ak má byť chce mať aj po zohľadnení všetkých zmien mať GDPR v poriadku.

Kniha GDPR v praxi – popis 2. diel

Kniha GDPR v praxi je rozdelená na dve časti. Prvá všeobecná časť vás krok po kroku prevedie celým procesom zavedenia GDPR do praxe. Na desiatkach príkladov sa dozviete, aké povinnosti vám vznikajú a ako sa ich splniť.

Druhá osobitná časť podrobne vysvetľuje osobitosti spracúvania osobných údajov v najbežnejších agendách, ktoré takmer každý podnikateľ prevádzkuje. Bližšie špecifikuje napr. personálnu agendu, účtovníctvo, e-shopy, marketing, či kamerový systém. V neposlednom rade aktualizované znenie knihy poukazuje na hrozbu pokuty pri nesprávnom riešení GDPR a popisuje výsledky kontrol na Slovensku, ale aj v iných štátoch EÚ.

Aké vzory v knihe nájdete?

Ku knihe GDPR v praxi dostanete USB kľúč, na ktorom sú všetky vzory potrebné pre zavedenie GDPR do praxe. Vzory sú spracované advokátom, špecialistom na ochranu osobných údajov, a preto sa na ne môžete spoľahnúť. Všetky dokumenty sú vo formáte Word, aby ste ich vedeli ľahko upraviť podľa svojich potrieb. Nájdete tu tieto vzory ku GDPR:
Dokumenty pre vykonanie auditu

  • Postup zavedenia GDPR do praxe
  • Postup aktualizácie GDPR
  • Poverenie na vykonanie auditu
  • Audit spracúvania osobných údajov
  • Checklist  – na čo pri audite nezabudnúť

Spracúvanie osobných údajov

  • Súlad spracúvania osobných údajov s GDPR
  • Smernica o ochrane osobných údajov
  • Záznamy o spracovateľských činnostiach pre prevádzkovateľa
  • Záznamy o spracovateľských činnostiach pre sprostredkovateľa
  • Test proporcionality
  • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

Práva dotknutých osôb

  • Zásady ochrany osobných údajov
  • Informácie o cookies
  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • Checklist pre súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • Odvolanie súhlasu
  • Žiadosť dotknutej osoby na prístup k údajom/opravu/vymazanie/obmedzenie/prenos
  • Namietanie spracúvania osobných údajov
  • Odmietnutie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania
  • Oznámenie o vybavení žiadosti
  • Evidencia žiadostí dotknutých osôb

Dokumenty pre zamestnancov

  • Aktualizácia pracovnej zmluvy
  • Dodatok k pracovnej zmluve
  • Oboznámenie zamestnanca o spracúvaní jeho osobných údajov
  • Poučenie zamestnanca
  • Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov
  • Smernica pre zamestnancov

Dokumenty pre sprostredkovateľov (externých spolupracovníkov)

  • Checklist pre výber sprostredkovateľa
  • Sprostredkovateľská zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
  • Pokyny pre sprostredkovateľa
  • Súhlas s poverením ďalšieho sprostredkovateľa
  • Oznámenie o poverení ďalšieho sprostredkovateľa

Dokumenty pre zodpovednú osobu

  • Analýza týkajúca sa určenia zodpovednej osoby
  • Určenie zodpovednej osoby
  • Oznámenie o určení zodpovednej osoby Úradu na ochranu osobných údajov

Bezpečnostné incidenty

  • Záznam o bezpečnostnom incidente
  • Evidencia bezpečnostných incidentov
  • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov
  • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe 

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *