Bonikera, s. r. o.

Právne služby JUDr. Marcela Falátová

Naša spoločnosť sa venuje problematike obchodných spoločnosti, najmä spoločností s ručením obmedzeným, ale aj živností. 

Začínajúcim podnikateľom okrem založenia novej spoločnosti alebo ohlásenia živností radi pomôžeme praktickými radami zorientovať sa v základných povinnostiach. Existujúcim spoločnostiam a živnostníkom zrealizujeme akékoľvek zmeny. 

Našim klientom poskytujeme kompletný servis, napr.:

  • konzultácie,
  • vypracovanie všetkých potrebných podkladov,
  • podanie návrhu na zápis do obchodného registra.

V rámci každej spoločnosti, pre ktorú pracujeme, je samozrejmosťou kontrola obsahu zbierky listín, pretože nesplnené zákonné povinnosti  podnikateľov voči obchodnému registru môžu prekvapiť vo forme nečakanej pokuty.

Profesionalita našej práce sa zakladá na niekoľkoročných skúsenostiach a vytrvalému sledovaniu danej problematiky. Vzájomný vzťah s klientom budujeme najmä prostredníctvom ústretovej ľudskej komunikácie. V priebehu každej spolupráce kladieme dôraz na správnosť, včasnosť a efektívnosť každého úkonu.

Čítať viac
Kontakt:

Tel.č.: 0904 046 605

E-mail: marcela.falat@gmail.com

JUDr. Marcela Falátová