Informácie zo sveta biznisu Diskusné Fóra Covid 19 a podnikanie Projekt „Prvá pomoc“ Najčastejšie OTÁZKY k projektu Prvá pomoc+

Zobrazujú sa 3 príspevky - 1 až 3 (z celkového počtu 3)
 • Autor
  Príspevky
 • #18109
  Podnikateľské centrum
  Účastník (Participant)

  Prvá pomoc – najčastejšie otázky z praxe a infolinky

  Odvodové prázdniny pre účely príspevku:

  – odvodové prázdniny majú tie SZČO, ktorí začali podnikať v roku 2019 alebo 2020
  do 09/2020 mali odvodové prázdniny aj keď mi nevznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (SP) na základe daňového priznania. Zmena nastáva od 01.10.2020:

  1) tí, čo začali podnikať v roku 2020 (najneskôr 02.09.2020) – odvodové prázdniny (OP) majú až do 30.06.2021

  2) začatie podnikania v roku 2019 – tu vznikajú nasledujúce situácie

  a) podali daňové priznanie v termíne do 31.03.2020 a vznikla im povinnosť platenia odvodov – majú nárok v rámci opatrenia 2

  b) podali daňové priznanie v termíne do 31.03.2020 a nevznikla im povinnosť platenia odvodov – majú nárok v rámci opatrenia 4, čo sa mení, pokiaľ sa stanú dobrovoľnými platcami (v SP musia byť poistení aspoň polovicu mesiaca, aby v danom mesiac vznikol nárok)

  c) daňové priznanie podali v termíne po 31.03.2020, v tomto prípade ostávajú oprávnenými poberateľmi v rámci op.2 až do 31.01.2021 – tým, ktorým od 01.02.2021 nevznikne povinnosť platiť sa môžu dobrovoľne pripoistiť, ináč prejdú do op.4.

  ! POZOR ! Každý poberateľ má povinnosť informovať úrad o každej zmene – ináč to robíme my, čo predlžuje doby vybavovania.

  Opatrenia 1, 3A a 3B

  V zmysle aktuálneho oznámenia sa opatrenia „spojili“ – t.z. úrad vypracuje dodatok len na jedno opatrenie, ale v rámci neho sa žiadateľ bude rozhodovať, v rámci ktorého opatrenia si za jednotlivé mesiace bude žiadať príspevok.

  Príklad: Zamestnávateľ ma s úradom uzatvorenú dohodu na jednu prevádzku v rámci op.1 (t.z. že bol povinne zatvorený rozhodnutím), potom sa situácia zmenila a poberal, až do dodatku op.3B. Dodatok mu bude vyhotovený na op.3B, ale výkazy môže posielať aj na 3A a 1 (stále platí, že si uplatňujú len tí, čo boli povinne zatvorení).
  ! na jednu prevádzku je možné uplatniť v danom mesiaci len jedno opatrenie – nie je možné mať napr. Polovicu prevádzky na 3A a druhú polovicu na 3B.
  Na rôzne prevádzky a zamestnancov si môže rôzne opatrenia uplatniť.

  Súbeh opatrení 2 a opatrení pre zamestnávateľov

  V prípade SZČO, ktorí je zároveň zamestnávateľom je možné uplatniť si op.2 – „pokles tržieb“ a zároveň niektoré s opatrení na zamestnancov v riadnom pracovnom pomere (nie dohody a pod.)

  #18224
  Eva Benková
  Účastník (Participant)

  Zdravím Vás, manžel začal podnikať v roku 2019, daňové priznanie podal po 31.3.2020 . Podľa bodu C by mal mat nárok na opatrenie číslo 2 no napriek tomu jeho žiadosť zamietli vraj nemá nárok , prosím poraďte ako postupovať ďalej . (Nevznikla mu povinnosť platiť SP to bol aj dôvod zamietnutia )

  #22309
  Martina Ontkova
  Účastník (Participant)

  Dobrý deň,

  môj priateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnosti od 8.12.2020 a čerpá tzv. odvodové prázdniny. Chce požiadať o príspevok podľa opatrenia č. 2. Za mesiac december 2020 vykonával svoju činnosť od 8.12.2020 a za uvedený mesiac (december 2020) vystavil faktúru, ktorá mu bola preplatená v januári 2021. Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva v januári 2021 nepracoval, teda faktúra za január 2021 je nulová. Kedy si môže požiadať o príspevok podľa opatrenia č. 2 za január 2021 alebo až za február 2021?

  Ako mám chápať vo výkaze opatrenia č. 2 (za január 2021) bod č. 5. – Porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac? Je to tá decembrová faktúra ako celková tržba za predchádzajúce obdobie a celková tržba za vykazované obdobie (01/2021) je nula alebo celková tržba za predchádzajúce obdobie je nula a celková tržba za vykazované obdobie (01/2021) je decembrová faktúra a o príspevok za január žiadať nemôže, lebo nemá s čím porovnávať tržby? Budú bližšie usmernenia aj pre takýchto podnikateľov?

Zobrazujú sa 3 príspevky - 1 až 3 (z celkového počtu 3)
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.