#22309
Martina Ontkova
Účastník (Participant)

Dobrý deň,

môj priateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnosti od 8.12.2020 a čerpá tzv. odvodové prázdniny. Chce požiadať o príspevok podľa opatrenia č. 2. Za mesiac december 2020 vykonával svoju činnosť od 8.12.2020 a za uvedený mesiac (december 2020) vystavil faktúru, ktorá mu bola preplatená v januári 2021. Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva v januári 2021 nepracoval, teda faktúra za január 2021 je nulová. Kedy si môže požiadať o príspevok podľa opatrenia č. 2 za január 2021 alebo až za február 2021?

Ako mám chápať vo výkaze opatrenia č. 2 (za január 2021) bod č. 5. – Porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac? Je to tá decembrová faktúra ako celková tržba za predchádzajúce obdobie a celková tržba za vykazované obdobie (01/2021) je nula alebo celková tržba za predchádzajúce obdobie je nula a celková tržba za vykazované obdobie (01/2021) je decembrová faktúra a o príspevok za január žiadať nemôže, lebo nemá s čím porovnávať tržby? Budú bližšie usmernenia aj pre takýchto podnikateľov?