#16660

Daň odvádza český odberateľ. Slovenský dodávateľ s tým má spojené len povinnosti ohľadom daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a súhrnného výkazu. Registrácia k takejto dani prebieha veľmi jednoducho cez tlačivo Finančnej správy (eFormuláre- Podanie pre FS – Register, Registrácia .., Žiadosť …) vypĺňa sa Príloha 1 posledný riadok. Registrácia je pomerne rýchlo vybavená cca 7 dní. Za dôležité ešte považujem doplniť, že živnostník, ktorý je registrovaný podľa § 7a môže naďalej uplatňovať paušálne výdavky.